BELAJAR KOREA : Melalui drama It’s Beautiful Now

  Mengenal Ungkapan  말은 청산유수야 ( mareun cheongsan yusuya ) Ungkapan 말은 청산유수야 [mal-eun cheong-san-yu-su-ya] ‘Pintar ngomong’ Keterangan 말은 청산유수야 (말+은+청산유수+야) : ‘Pintar ngomong’ 말 : ‘perkataan’ -은 : partikel untuk penanda subyek 청산유수 : ‘gunung hijau dan air bening’ -야 : akhiran untuk menyatakan pernyataan dalam percakapan antara orang berdekatan Penggunaan – Ungkapan 말은…

Read More